Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op 5 januari 2022

De privacy van jouw gegevens is belangrijk voor ons en we willen dan ook open en transparant zijn over wat we doen met jouw persoonsgegevens. Hieronder kun je ons beleid vinden waarin we zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen hoe jouw gegevens verwerkt en beschermd worden en wat je rechten zijn. Bij dit beleid praten we over verwerking van persoonsgegevens voor zowel bezoekers als klanten.

Wie is de beheerder van jouw persoonsgegevens?

Adri de Visser (Eigenaar www.adridevisser.nl, handelend onder ‘Adri de Visser Fotografie’. KvK-nummer: 55337651, Btw-identificatienummer: 138676744) is de beheerder van de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt en is dan ook verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. Adri de Visser bepaalt welke van je persoonsgegevens verwerkt worden, waarom en voor hoelang. Dit zal nooit zonder reden plaatsvinden, en we zullen je persoonsgegevens nooit aan derden doorverkopen.

Wat houden persoonsgegevens in en voor welke doeleinden worden ze gebruikt?

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor:

  • Bezoek aan onze website
  • Gebruik van onze website
  • Verwerking van bestellingen
  • Verwerking van vragen en klachten

Wat zijn jouw rechten?

Als klant heb je de volgende rechten:

  • Recht op toegang
  • Recht op portabiliteit 
  • Recht op correctie
  • Recht op verwijdering 

Recht op bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan via het e-mailadres ‘adridevisser@gmail.com‘ t.a.v. Adri de Visser.

Klachtrecht
Je hebt als klant het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens mag je deze toestemming te allen tijde intrekken.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. 

Beveiliging van jouw gegevens

Adri de Visser heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder: 1) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, 2) monitoren van pogingen tot inbraak. Als er daadwerkelijk inbraak plaatsvindt zullen wij de nodige maatregelen nemen. Mochten er gevoeligheden zijn dan zullen wij die repareren 3) Wij zorgen ervoor dat de systemen die wij gebruiken beschermd worden tegen malware, virussen en hacking 4) De partner waar we mee werken voor verzendingen, is verplicht om beveiligingsmaatregelen te nemen om de geheimhouding van jouw gegevens te waarborgen. 

Wij hebben alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen, maar persoonsgegevens delen op het internet zal altijd risico’s met zich mee brengen.